Բարի գալուստ www.beehoney.am

Մեղր, մեղվամթերք և առհասարակ
ամենինչ մեղուների վերաբերյալ

Ամիպոլ Տ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ տզաթափության համար (լենտեր):

2500 AMD

Օկսիբակտոցիդ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Փտախտի համար (լենտեր):

2000 AMD

Ֆումիսան

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ տզաթափության համար (լենտեր):

3000 AMD

Օկսիվիտ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ փտախտի համար (լենտեր)

2000 AMD

Օկսիբակտոցիդ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Փտախտի համար (փոշի):

800 AMD

Պչելոդար

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Ձվարկությունը ավելացնելու համար:

1500 AMD

Օկսիվիտ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Փտախտի համար (փոշի):

800 AMD

Նոզեմատ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Լուծի համար:

700 AMD

Նոզեմացիդ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝.Լուծի համար:

1000 AMD

Ստիմովիտ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Ձվարկությունը ավելացնելու համար:

1500 AMD

Ապիրոյ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Պարս որսալու համար:

3000 AMD

Ունիսան

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Սնկային հիվանդության համար:

400 AMD

Ապիկուռ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ սնկային, եվրոպական և ամերիկական փտախտի, լուծի, զարգացման և այլ բուժումների համար։

3000 AMD

Ապիվիռ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ սուր անդամալուծության, սնկայինի և բակտերիաների ինֆեկցիայի և այլ հիվանդությունների համար։

3000 AMD

Ապիմակս

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Տզաթափության, սնկային, եվրոպական և ամերիկական փտախտի, լուծի, զարգացման և այլ բուժումների համար։

3000 AMD

Տիմոլ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է գարնանը և աշնանը՝ Տզաթափության,սնկայինի, լուծի և փտախտների համար։

1300 AMD

Ֆումագոլ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ լուծի համար։

1300 AMD

Ակվա Ֆլո

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Տզաթափության համար։

1500 AMD

Ասկոնազոլ

Այս դեղամիջոցը օգտագործվում է՝ Սնկային հիվանդության համար։